Technické služby

Turnov s.r.o.

Články

Technické služby informují občany, že první svoz bioopopelnic proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2015. Žádáme občany, aby do nádob umisťovali pouze bioodpad.