Technické služby

Turnov s.r.o.

Články

Otevření kompostárny I.

Komunitní kompostárna Malý Rohozec, která byla určena pro bioodpad od turnovských občanů a z údržby zeleně města, neodpovídala platné legislativě. Město Turnov proto podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na výstavbu nové kompostárny.
 

Žádost o dotaci uspěla a Město Turnov dostane na tuto akci dotaci ve výši 5,2 milionů korun. V srpnu 2014 byla původní kompostárna uzavřena. Občané mohli od této chvíle využívat k odkládání bioodpadu sběrný dvůr Vesecko. Na podzim roku 2014 tak mohly začít stavební práce. Došlo k odbourání betonových žlabů, původní jímky a celkové úpravě plochy kompostárny. Na kompostárně je v tuto chvíli nový asfaltový povrch, jímka odpadních vod, buňka pro obsluhu a především specializovaná plocha určená ke kompostování. Zde je zabudována nová technologie z Francie, která má metodou řízeného provzdušňování zkvalitnit a urychlit proces kompostování.

Informační leták naleznete ZDE.

Otevření kompostárny na Malém Rohozci je  od 29.6.2015

Provozní doba: 
duben - říjen
po, st      13.00 - 17.00
pá           13.00 - 18.00
so             9.00 - 15.00

březen a listopad
po, st, pá 13.00 - 16.00
so             9.00 - 12.00 


(Zdroj: TZ Města Turnova)