Technické služby

Turnov s.r.o.

Články

Děkujeme za sběr olejů

Již více než rok je možné v Turnově odevzdávat použité jedlé oleje. Spolupracujeme zde se společností Trafin Oil, která se ekologické likvidaci věnuje.
Zatímco pro podnikatele je ekologická likvidace použitých fritovacích olejů povinná ze zákona, pro občany se jedná o čistě dobrovolnou záležitost.  Proto jsme velmi rádi, že se občané Turnova zapojili. Všem, kteří olej odevzdávají patří velký dík!

Tím, že použitý olej z kuchyně nevylijete do toalety či dřezu, šetříte přírodu, ve které se olej obtížně rozkládá.  Také ale snižujete náklady na provoz čističek odpadních vod a kanalizací, které oleji a tuky vždy velmi trpí. Podívejte se, co způsobí rostlinný olej nebo tuky v kanalizaci.
Česká republika už je na špici Evropy ve třídění odpadů, jako je papír, sklo či plasty. Na pestrobarevné kontejnery na tyto suroviny jsme si už zvykli. Stejně tak si přejeme, aby i oleje nekončily v odpadech, ale ve správných kontejnerech a ještě jednou děkujeme těm, co se snaží.