Technické služby

Turnov s.r.o.

Články

Ukončení provozu kompostárny

V pátek 30.11.2018 je poslední den otevřena kompostárna na Malém Rohozci.Otevřena bude opět od 1.4.2019.
Během zimního období je možné odkládat bioodpad na sběrném dvoře na Vesecku.