Technické služby

Turnov s.r.o.

Články

Změna odpadového hospodářství od 1.listopadu 2021

Od 1. listopadu 2021 dochází ke změně v odvozu odpadů pro obyvatele Turnova. Odpad se bude odvážet 1x za 14 dní. Občané si mohou zažádat na www.turnovtridi.cz o nádoby na tříděný odpad - papír, plast, bio. 

Veškeré informace o změně systému sledujte na www.turnovtridi.cz