Technické služby

Turnov s.r.o.

Kompostárna

Oteření kompostárny bude od 1.4.2017

Areál kompostárny se nachází za Pivovarem Malý Rohozec na bývalých pozemcích zemědělského družstva Všeň (příjezd od Turnova – před pivovarem se odbočí vlevo a za rybníčkem se odbočí vpravo). Nová kompostárna  přijímá bioodpady jak od místních občanů a firem, tak i od okolních obcí a firem. V současné době již některé obce uzavřely smlouvy na využití kompostárny k odstranění bioologicky rozložitelných odpadů vznikajících na jejich pozemcích a produkcí jejich občanů.
Kompostárna  využívá moderní technologie zpracování bioodpadů za přispění řízeného provzdušňování. Tím dojde k urychlení a zkvalitnění procesu kompostování. 

KONTAKT

731 677 507 


Provozní doba kompostárny v roce 2017:    
duben-říjen:    

Po 9:00 - 17:00
St 9:00 - 17:00
Pá 9:00 - 17:00
    So 9:00 - 12:00    

 

 listopad:    
Po 9.00 - 16:00
St 9.00 - 16:00
Pá 9:00 - 16:00
    So 9:00 - 12:00